Många av vår medlemmar och Bröder har efterfrågat fler artiklar om vår gemensamma historia inom Par Bricole.

För att tillfredsställa detta önskemål lägger vi här upp ett par länkar till ett par sådana artiklar.

De är båda författade av våra Ordens historiker Lennart Fahlback (Bilden här under):